Uncategorized

Czym jest ewidencja wyposażenia? Co powinna zawierać? [PL]

Ewidencja wyposażenia to zbiór dokumentów i informacji zawierających wszelkie informacje dotyczące wyposażenia danej firmy lub przedsiębiorstwa. Ewidencja powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące każdego rodzaju wyposażenia, w tym: nazwę, model, numer seryjny, dane techniczne, dane dotyczące […]

DETAIL

Rejestr umów firmowych [PL]

Rejestr umów firmowych to dokument, w którym zawarte są informacje na temat wszystkich umów zawartych przez firmę. W rejestrze tego typu zamieszczane są dane dotyczące stron umowy, jej treści, daty jej podpisania, okresu jej obowiązywania […]

DETAIL

Praca sekretariatu w dobie home office [PL]

W obecnych czasach, kiedy wiele osób pracuje zdalnie, sekretariat pracuje nadal. Zadanie sekretariatu pozostaje takie samo: zapewniać wsparcie administracyjne i wykonywać rutynowe zadania, takie jak przetwarzanie dokumentów, tworzenie harmonogramów, gromadzenie informacji, tworzenie i aktualizowanie baz […]

DETAIL

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej jest dokumentem, który służy do rejestrowania wszystkich przychodzących i wychodzących korespondencji. Zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy, temacie, datach nadania i odebrania, a także krótki opis treści. Jest używany do zarządzania […]

DETAIL

The Benefits of Technology-Based Solutions for the Post Office: A blog about using mailrooms with the love of technology.

for all your communications, including the people who are vital to your business. With a digital mailroom, you will be able to optimize how you process and manage paper documents and other correspondence so that […]

DETAIL

An Overview of Digital Mailroom Services: A blog about the benefits of using a digital mailrooms and the various features.

If you’re wondering whether or not digital mailrooms are for you and your business, this guide is for you! Let our expert writers explain how a digital mailroom can help streamline your processes and make […]

DETAIL

Three Ways a Correspondence Management System Can Benefit Your Business

Mailroom management software is one of the most essential pieces of equipment for a workplace mailroom. As your colleague who processes the majority of your office’s mail, if you don’t already have a digital distribution […]

DETAIL

How to manage correspondence?

How to manage correspondence? Keeping order: To manage correspondence, it is important to keep order. Make sure you have a suitable place to store correspondence, such as binders, letterboxes or a folder on your hard […]

DETAIL