Jak prawidłowo prowadzić książkę korespondencji?

W natłoku codziennych obowiązków łatwo stracić kontrolę nad przepływem dokumentów. Książka korespondencji staje się wówczas nieocenionym narzędziem, pozwalającym na uporządkowanie i usprawnienie obiegu informacji.Czym jest owa książka korespondencji? To po prostu dziennik, w którym rejestruje się wszelką korespondencję przychodzącą i wychodzącą z firmy lub urzędu

Jak prawidłowo prowadzić książkę korespondencji

Podstawy prowadzenia książki korespondencji

Książka korespondencji to nie tylko dziennik ewidencjonujący przepływ dokumentów, ale również narzędzie ułatwiające zarządzanie nimi. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, warto poznać podstawowe zasady jej prowadzenia.

Pierwszym krokiem jest rozróżnienie dwóch głównych rodzajów korespondencji:

 • Korespondencja przychodząca: Obejmuje ona wszelkie pisma, które trafiają do firmy lub urzędu z zewnątrz, np. listy, faktury, pisma urzędowe.
 • Korespondencja wychodząca: To dokumenty wysyłane z firmy lub urzędu do kontrahentów, klientów, instytucji itp.

Do prowadzenia książki korespondencji można wykorzystać różne narzędzia:

 • Tradycyjne książki papierowe: Nadal popularna opcja, choć wymagająca ręcznego wpisywania danych.
 • Elektroniczne systemy zarządzania korespondencją: Nowoczesne rozwiązanie oferujące szereg udogodnień, np. automatyczne rejestrowanie dokumentów, wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Kroki do prawidłowego prowadzenia książki korespondencji

Prawidłowe prowadzenie książki korespondencji wymaga przestrzegania kilku kluczowych kroków. Poniżej przedstawiamy szczegółowe instrukcje, które ułatwią Ci ten proces.

Krok 1: Rejestrowanie korespondencji przychodzącej

 1. Oznaczanie korespondencji:
  • Nadaj każdemu dokumentowi unikalny numer identyfikacyjny.
  • Oznacz datę wpływu pisma.
  • Zaznacz rodzaj korespondencji (np. list, faktura, pismo urzędowe).
  • Zidentyfikuj nadawcę.
 2. Przykładowe rejestrowanie:
  • Nr 1/2024/PP: List od Jana Kowalskiego z dnia 10.06.2024 r.
  • Nr 2/2024/F: Faktura VAT nr 123456 z dnia 05.06.2024 r. od firmy XYZ sp. z o.o.
  • Nr 3/2024/PU: Pismo Urzędowe z dnia 03.06.2024 r. z Urzędu Miejskiego w Toruniu.

Krok 2: Rejestrowanie korespondencji wychodzącej

 1. Procedury i wytyczne:
  • Stosuj jednolity system numeracji.
  • Dokładnie określ adresata i temat pisma.
  • Oznacz datę wysłania.
  • Zaznacz sposób wysyłki (np. poczta, e-mail).
  • Dołącz krótkie streszczenie treści.
 2. Ważne elementy:
  • Numer identyfikacyjny (np. KO/1/2024)
  • Data wysłania
  • Adresat
  • Temat
  • Sposób wysyłki
  • Streszczenie treści
  • Miejsce przechowywania kopii
książka korespondencji
Przykład książki korespondencji źródło AtSoftware

Najlepsze praktyki w prowadzeniu książki korespondencji

Aby w pełni wykorzystać potencjał książki korespondencji, warto stosować się do najlepszych praktyk:

1. Regularność i dokładność

 • Regularnie aktualizuj książkę korespondencji o wszystkie nowe dokumenty.
 • Dokładnie rejestruj wszystkie dane dotyczące każdego pisma.
 • Stosuj jednolity system numeracji i oznaczania korespondencji.

Przykłady dokładnego prowadzenia zapisów:

 • Dokładnie wpisuj adresy nadawcy i odbiorcy, datę wpływu/wysłania, temat pisma i krótkie streszczenie treści.
 • Załączaj kopie dokumentów do odpowiednich wpisów.
 • Regularnie kontroluj poprawność i kompletność zapisów.

2. Automatyzacja i cyfryzacja

 • Wykorzystaj elektroniczne systemy zarządzania korespondencją do automatyzacji rejestracji i wyszukiwania dokumentów.
 • Stosuj oprogramowanie do rozpoznawania znaków optycznych (OCR) do automatycznego wprowadzania danych z dokumentów papierowych.
 • Przechowuj dokumenty w formie elektronicznej w bezpiecznym repozytorium.

Błędy do uniknięcia w prowadzeniu książki korespondencji

Nawet najlepiej prowadzona książka korespondencji może stać się ofiarą błędów. Choć pozornie drobne, mogą one prowadzić do poważnych konsekwencji. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy i sposoby ich unikania.

Typowe błędy:

 • Nieregularne aktualizowanie: Brak bieżącego rejestrowania dokumentów utrudnia kontrolę nad przepływem korespondencji.
 • Niewłaściwe oznaczanie korespondencji: Brak nadania unikalnego numeru identyfikacyjnego lub błędne wpisywanie danych uniemożliwiają łatwe odnalezienie dokumentów.
 • Niestaranne prowadzenie zapisów: Błędne dane, nieczytelne pismo i brak streszczenia treści utrudniają interpretację informacji.
 • Niewłaściwe przechowywanie dokumentów: Brak odpowiednich zabezpieczeń lub dezorganizacja w archiwum może prowadzić do zagubienia lub zniszczenia dokumentów.

Jak ich unikać:

 • Stosuj się do przedstawionych w poprzednich sekcjach najlepszych praktyk.
 • Regularnie kontroluj poprawność i kompletność zapisów.
 • Zapewnij pracownikom łatwy dostęp do instrukcji i wskazówek dotyczących prowadzenia książki korespondencji.
 • Regularnie przeprowadzaj szkolenia dla pracowników.
 • Wykorzystaj elektroniczne systemy zarządzania korespondencją, które automatyzują wiele zadań i minimalizują ryzyko błędów.

Zapraszamy do dalszej lektury:

Na czym polega obieg dokumentów korzyści dla Twojej firmy

Czy dziennik korespondencji jest obowiązkowy?

Jak wypełniać dziennik korespondencyjny?

We are Leafcolor, we are wordpressing in our way ;)