Czy książka korespondencji jest obowiązkowa?

Czy prowadzenie książki korespondencji jest obowiązkowe? Ustawa o prowadzeniu archiwów z dnia 14 lipca 2017 r. nie nakazuje prowadzenia książki korespondencji w formie papierowej. Jednakże, wiele firm i urzędów decyduje się na jej stosowanie ze względu na wyżej wymienione korzyści. Książka korespondencji może również stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub kontrolnym.

czy książka korespondencji jest obowiązkowa

Definicja książki korespondencji: porządek w dokumentach od pokoleń

Książka korespondencji to narzędzie służące do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, stosowane powszechnie w firmach i urzędach. Stanowi ona uporządkowany rejestr dokumentów, ułatwiający ich wyszukiwanie, kontrolę obiegu i archiwizację.

Struktura i elementy książki korespondencji

Tradycyjna książka korespondencji składa się z kolumn, w których wpisuje się m.in.:

 • Numer kolejny
 • Datę wpływu/wysłania
 • Rodzaj dokumentu (np. list, pismo, e-mail)
 • Nadawcę/odbiorcę
 • Temat
 • Krótką treść
 • Uwagi
 • Numer archiwalny

Dodatkowo, książka korespondencji może zawierać spis treści, indeksy ułatwiające wyszukiwanie oraz inne elementy, które dostosowuje się do specyficznych potrzeb danej firmy lub urzędu.

Historia książki korespondencji

Książki korespondencji sięgają czasów przed wynalezieniem komputerów, kiedy wszelka dokumentacja prowadzona była ręcznie. Początkowo były to proste zeszyty, w których chronologicznie zapisywano informacje o korespondencji. Z biegiem czasu ewoluowały, stając się bardziej szczegółowe i uporządkowane. Dziś, w dobie cyfryzacji, coraz częściej spotyka się elektroniczne książki korespondencji, które oferują większą funkcjonalność i wygodę użytkowania.

Nowoczesne książki korespondencji

Elektroniczne książki korespondencji to oprogramowanie, które pozwala na:

 • Prowadzenie rejestru korespondencji w sposób zautomatyzowany
 • Wyszukiwanie dokumentów po różnych kryteriach
 • Dodawanie załączników
 • Generowanie raportów
 • Integrację z innymi systemami informatycznymi

Nowoczesne książki korespondencji zapewniają szereg korzyści, takich jak:

 • Oszczędność czasu
 • Poprawa efektywności pracy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa
 • Ułatwienie dostępu do informacji

Przepisy prawne dotyczące książki korespondencji: porządek w dokumentach zgodny z prawem

Chociaż ustawa o prowadzeniu archiwów z dnia 14 lipca 2017 r. nie nakazuje prowadzenia książki korespondencji w formie papierowej, wiele firm i urzędów decyduje się na jej stosowanie ze względu na szereg korzyści, o których pisaliśmy w poprzednich rozdziałach.

Obowiązujące przepisy

W Polsce nie ma jednego aktu prawnego, który kompleksowo regulowałby kwestie związane z prowadzeniem książki korespondencji. Istnieje jednak szereg przepisów, do których należy się stosować:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. nakazuje organom władzy publicznej prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wysyłanej.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej określa zasady i standardy prowadzenia dokumentacji w archiwach państwowych i samorządowych.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów akt tworzonych w jednostkach organizacyjnych niebędących archiwami państwowymi i zakresu ich archiwizacji określa rodzaje akt, które należy archiwizować w jednostkach organizacyjnych niebędących archiwami państwowymi.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia książki korespondencji?

Obowiązek prowadzenia książki korespondencji nie jest uregulowany prawnie w sposób jednoznaczny. Istnieje jednak kilka grup podmiotów, dla których jej prowadzenie jest szczególnie ważne:

 • Organy władzy publicznej: Na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązane są one do prowadzenia rejestru korespondencji wpływającej i wysyłanej.
 • Firmy i instytucje działające w branżach regulowanych: W wielu branżach, np. finansowej czy medycznej, obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji, które mogą obejmować prowadzenie książki korespondencji.
 • Firmy i instytucje, które przetwarzają dane osobowe: Książka korespondencji może ułatwić im realizację obowiązków wynikających z RODO.

Zalety prowadzenia książki korespondencji: porządek, kontrola i bezpieczeństwo w firmie

W natłoku codziennych obowiązków łatwo stracić kontrolę nad przepływem dokumentów. Szczególnie w firmach, gdzie korespondencja odgrywa kluczową rolę, książka korespondencji staje się nieocenionym narzędziem porządkującym i usprawniającym pracę.

Organizacja pracy

Książka korespondencji to centralny punkt w systemie obiegu dokumentów w firmie. Pozwala na:

 • Skuteczne ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Szybkie wyszukiwanie potrzebnych dokumentów
 • Usprawnienie obiegu informacji między pracownikami
 • Poprawę kontroli nad terminowością załatwiania spraw
 • Zwiększenie efektywności pracy całego działu

Śledzenie dokumentów

Dzięki książce korespondencji masz zawsze pod ręką pełną historię każdego dokumentu. Dokładnie wiesz, kiedy został on wysłany lub odebrany, do kogo trafił i co zawiera. Ułatwia to:

 • Monitorowanie statusu realizacji zadań
 • Rozliczanie się z kontrahentami i klientami
 • Unikanie pomyłek i nieporozumień
 • Szybkie reagowanie na ewentualne problemy

Przejrzystość i bezpieczeństwo

Książka korespondencji zapewnia transparentność w obiegu dokumentów w firmie. Dokładnie widać, kto z korespondencją miał do czynienia i co z nią zrobił. Pozwala to na:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa poufnych informacji
 • Wzmocnienie kontroli nad procesami biznesowymi
 • Ułatwienie audytów i kontroli wewnętrznych
 • Spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych

Dodatkowe korzyści

Oprócz wyżej wymienionych zalet, prowadzenie książki korespondencji może przynieść również inne korzyści, takie jak:

 • Poprawa wizerunku firmy jako profesjonalnej i rzetelnej
 • Ułatwienie archiwizacji dokumentów
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników z pracy

Podsumowanie

Książka korespondencji to niezbędne narzędzie w każdej firmie, która chce utrzymać porządek w dokumentach, usprawnić komunikację i zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Prowadzenie książki korespondencji to inwestycja, która z pewnością się zwróci w postaci oszczędności czasu, poprawy efektywności pracy i zwiększenia bezpieczeństwa.

Zapraszamy do dalszej lektury:

Co to jest książka korespondencji?

Czy dziennik korespondencji jest obowiązkowy?

Jak wypełniać dziennik korespondencyjny?

We are Leafcolor, we are wordpressing in our way ;)