Czym jest ewidencja wyposażenia? Co powinna zawierać? [PL]

Ewidencja wyposażenia to zbiór dokumentów i informacji zawierających wszelkie informacje dotyczące wyposażenia danej firmy lub przedsiębiorstwa. Ewidencja powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące każdego rodzaju wyposażenia, w tym: nazwę, model, numer seryjny, dane techniczne, dane dotyczące pochodzenia, dane dotyczące stanu technicznego, dane dotyczące konserwacji, dane dotyczące kosztów zakupu, dane dotyczące lokalizacji oraz inne dane dotyczące wyposażenia. Ewidencja jest ważna, aby zapewnić ciągłość i wygodę w zarządzaniu wyposażeniem.

ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia a ewidencja środków trwałych

Ewidencja wyposażenia to ewidencja ruchomości i składników majątku trwałego, które nie są zaliczone do środków trwałych. Ewidencja wyposażenia obejmuje wszystkie przedmioty związane z działalnością firmy, takie jak meble, sprzęt komputerowy, drobny sprzęt biurowy, a także wyposażenie pomieszczeń. Ewidencja środków trwałych to ewidencja składników majątku trwałego, które są zaliczane do środków trwałych. Ewidencja środków trwałych obejmuje przedmioty trwałe, takie jak budynki, maszyny, urządzenia i inne składniki stałe, które mają określony okres użyteczności. Środki trwałe są wyceniane i amortyzowane w ciągu kilku lat.

Czym są wyposażenia?

Wyposażenia to wszystkie sprzęty, urządzenia, meble i inne akcesoria, które są używane w pomieszczeniach, w celu ułatwienia codziennego życia i pracy. Mogą to być np. meble, sprzęty AGD, artykuły gospodarstwa domowego, oświetlenie i akcesoria dekoracyjne. Wyposażenie może być również przeznaczone do celów specjalnych, np. do warsztatów, sal konferencyjnych lub laboratoriów.

Przykładowy film pokazujący użycie systemy do ewidencji wyposażenia

Czym różnią się środki trwałe od wyposażenia?

Środki trwałe to aktywa o długim okresie użytkowania, które są przeznaczone do wielokrotnego użytku i nie są przeznaczone do sprzedaży. Zazwyczaj są to drogie aktywa, takie jak maszyny, budynki i samochody. Wyposażenie to aktywa o krótszym okresie użytkowania, takie jak meble, sprzęt biurowy, systemy komputerowe, maszyny biurowe i urządzenia. Wyposażenie nie jest tak drogie jak środki trwałe, a jego okres użytkowania jest krótszy.

Ewidencja wyposażenia – od jakiej kwoty obowiązuje?

Ustawa o rachunkowości określa, że Ewidencja wyposażenia powinna zawierać składniki, które wartością początkową przekraczają 1 500 zł, ale mniej niż 10 000 zł. Oznacza to, że wszystkie środki trwałe i wyposażenie o wartości powyżej tych kwot muszą zostać zarejestrowane w ewidencji wyposażenia.

Ewidencja zawiera takie elementy jak:

  • rodzaj składnika aktywów (np. sprzęt, budynki, towary, usługi);
  • nazwa i ilość składników aktywów;
  • data nabycia lub wytworzenia składników aktywów;
  • cena nabycia lub koszt wytworzenia składników aktywów;
  • numer faktury lub inne źródło potwierdzające zakup lub wytworzenie składników aktywów;
  • rodzaj amortyzacji dla każdego składnika aktywów;
  • okresy amortyzacji dla każdego składnika aktywów;
  • wartość pozostała dla każdego składnika aktywów po każdym okresie amortyzacji;
  • data i kwota każdego składnika aktywów sprzedanego lub wycofanego z ewidencji;
  • suma wszystkich składników aktywów na dzień bilansu.

Ewidencja wyposażenia – program

Program AtSoftware Ewidencja wyposażenia jest programem, który pozwala zarządzać wyposażeniem firmy. Program pozwala zapisywać informacje o wyposażeniu, takie jak rodzaj, marka, model, numer seryjny, ilość, cena i inne istotne informacje. Program umożliwia również tworzenie raportów dotyczących wyposażenia, w tym wykresów, statystyki i inne wykresy. Program umożliwia również zarządzanie zamówieniami i transakcjami dotyczącymi wyposażenia. Program może również umożliwiać tworzenie listy kontrolnej, aby sprawdzić, czy wszystkie elementy wyposażenia są w dobrym stanie. Program może również umożliwiać tworzenie listy rezerwowych części i materiałów, a także monitorowanie wykorzystania wyposażenia. Program może również umożliwiać tworzenie powiadomień o przeglądach i konserwacjach wyposażenia.

Przykładowy screen z programu Sekretariat Firma źródło.

We are Leafcolor, we are wordpressing in our way ;)