...

Blog

Mailroom automation software

Are mountains of mail and packages bogging down your efficiency? Say hello to streamlined operations with mailroom automation software. From sorting to record-keeping, this tech-driven solution redefines mail management. Introduction to Mailroom Operations and the […]

DETAIL

Streamlining Mailroom: How Mailroom Software Can Help

Streamlining Mailroom Operations: How Mailroom Software Can Help? In today’s fast-paced business environment, efficient mailroom operations are crucial for organizations of all sizes. Manual mail handling processes can be time-consuming, prone to errors, and lack […]

DETAIL

Prowadzenie dziennika korespondencyjnego

Prowadzenie dziennika korespondencyjnego to praktyka polegająca na systematycznym rejestrowaniu i dokumentowaniu przychodzącej i wychodzącej korespondencji w firmie. Dziennik korespondencyjny zawiera informacje dotyczące listów, paczek, faxów, e-maili i innych form komunikacji, które napływają lub są wysyłane […]

DETAIL

Dziennik korespondencji online

Dziennik korespondencji online to wirtualny lub elektroniczny system służący do rejestrowania i śledzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej w formie elektronicznej. Jest to forma cyfrowego dziennika korespondencji, który umożliwia organizacji utrzymanie elektronicznej dokumentacji komunikacji. Podstawowe funkcjonalności […]

DETAIL

Z jakich programów korzysta spedytor?

Narzędzia i programy wspierające spedytorów obejmują różnorodne rozwiązania, poczynając od systemów do zarządzania transportem (TMS), poprzez platformy do monitorowania przesyłek, aż po oprogramowanie do zarządzania dokumentacją czy narzędzia do analizy danych i raportowania. Dzięki nim […]

DETAIL

Czym jest ewidencja wyposażenia? Co powinna zawierać? [PL]

Ewidencja wyposażenia to zbiór dokumentów i informacji zawierających wszelkie informacje dotyczące wyposażenia danej firmy lub przedsiębiorstwa. Ewidencja powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące każdego rodzaju wyposażenia, w tym: nazwę, model, numer seryjny, dane techniczne, dane dotyczące […]

DETAIL

Rejestr umów firmowych [PL]

Rejestr umów firmowych to dokument, w którym zawarte są informacje na temat wszystkich umów zawartych przez firmę. W rejestrze tego typu zamieszczane są dane dotyczące stron umowy, jej treści, daty jej podpisania, okresu jej obowiązywania […]

DETAIL

Praca sekretariatu w dobie home office [PL]

W obecnych czasach, kiedy wiele osób pracuje zdalnie, sekretariat pracuje nadal. Zadanie sekretariatu pozostaje takie samo: zapewniać wsparcie administracyjne i wykonywać rutynowe zadania, takie jak przetwarzanie dokumentów, tworzenie harmonogramów, gromadzenie informacji, tworzenie i aktualizowanie baz […]

DETAIL