Jak wypełniać książkę korespondencji?

Książka korespondencji to nic innego jak uporządkowany rejestr całej korespondencji wpływającej do i wysyłanej z firmy lub urzędu. Służy do ewidencjonowania dokumentów, nadawców i adresatów, daty nadania i odbioru, a także krótkiego opisu sprawy.

jak wypełniać książkę korespondencji

Rodzaje książek korespondencji: porządek w dokumentach na różne sposoby

Książka korespondencji przychodzącej służy do ewidencjonowania wszystkich dokumentów, które wpływają do firmy lub urzędu. Obejmuje ona pisma, faktury, wnioski, przesyłki – słowem, wszystko, co trafia do naszej skrzynki pocztowej.

Wpisywane do niej dane to m.in.:

 • Data wpływu,
 • Numer wpływu,
 • Nazwa nadawcy,
 • Adres nadawcy,
 • Opis sprawy,
 • Numer sprawy (o ile istnieje),
 • Lokalizacja dokumentu (np. teczka, segregator).

Książka korespondencji przychodzącej jest wykorzystywana m.in. do:

 • Szybkiego odnalezienia potrzebnego dokumentu,
 • Sprawdzenia statusu sprawy,
 • Kontroli terminów załatwiania spraw,
 • Ustalenia obiegu dokumentów,
 • Przygotowania statystyk i raportów.

Przykładowe sytuacje, w których używa się książki korespondencji przychodzącej:

 • Kiedy klient składa reklamację i chcemy sprawdzić, kiedy wpłynęła i na jakim etapie jest jej rozpatrywanie,
 • Gdy szukamy faktury za konkretny towar czy usługę,
 • Kiedy chcemy sprawdzić, czy otrzymaliśmy odpowiedź na pismo, które wysłaliśmy do kontrahenta.

Książka korespondencji wychodzącej: porządek w tym, co wysyłamy

Książka korespondencji wychodzącej służy do ewidencjonowania wszystkich dokumentów, które są wysyłane z firmy lub urzędu. Obejmuje ona pisma, faktury, wezwania, decyzje – słowem, wszystko, co trafia z naszego biurka do adresata.

Wpisywane do niej dane to m.in.:

 • Data wysłania,
 • Numer wysłania,
 • Nazwa adresata,
 • Adres adresata,
 • Opis sprawy,
 • Numer sprawy (o ile istnieje),
 • Sposób wysłania (np. poczta, kurier, e-mail),
 • Koszt wysłania.

Książka korespondencji wychodzącej jest wykorzystywana m.in. do:

 • Udokumentowania faktu wysłania danego dokumentu,
 • Sprawdzenia, czy adresat otrzymał przesyłkę,
 • Kontroli terminów wysyłki dokumentów,
 • Przygotowania statystyk i raportów.

Krok po kroku: Jak wypełniać książkę korespondencji

W poprzednich artykułach omówiliśmy znaczenie książki korespondencji dla firm i urzędów, a także przedstawiliśmy dwa jej podstawowe rodzaje. Dzisiaj pora wziąć się za konkretne działania i dowiedzieć się, jak prawidłowo wypełniać ten rejestr.

Przygotowanie do wypełniania

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz:

 • Książkę korespondencji przychodzącej lub wychodzącej (w zależności od rodzaju dokumentów, które będziesz ewidencjonować),
 • Długopis lub pióro (w przypadku wersji papierowej),
 • Komputer z dostępem do internetu (w przypadku wersji elektronicznej),
 • Dokumenty, które chcesz zarejestrować.

Zasady ogólne

Pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:

 • Czytelność: Wpisuj dane czytelnie i starannie, aby ułatwić korzystanie z książki korespondencji innym osobom.
 • Kompletność danych: Upewnij się, że wpisujesz wszystkie wymagane dane. Brak informacji może utrudnić odnalezienie dokumentu lub sprawdzić status sprawy.
 • Spójność: Stosuj jednolity format wpisów, np. zawsze używaj tej samej kolejności danych.
 • Aktualność: Na bieżąco uzupełniaj rejestr o nowe dokumenty.

Wypełnianie książki korespondencji przychodzącej

DaneOpis
Data i godzina wpływuDokładna data i godzina wpływu dokumentu do firmy lub urzędu.
NadawcaNazwa i adres nadawcy dokumentu.
Numer referencyjnyNumer, który nadawca nadał dokumentowi (opcjonalnie).
Krótki opis zawartościKrótkie streszczenie treści dokumentu.
Osoba odpowiedzialna za odbiórNazwisko osoby, która ma się zapoznać z dokumentem i załatwić sprawę.
UwagiDodatkowe informacje, np. gdzie znajduje się oryginał dokumentu lub do kiedy należy na niego odpowiedzieć (opcjonalnie).

Dodatkowe wskazówki:

 • W polu “Numer referencyjny” możesz wpisać numer, który nadawca nadał dokumentowi. Ułatwi to identyfikację pisma.
 • W polu “Krótki opis zawartości” zanotuj najważniejsze informacje z dokumentu, np. o co nadawca prosi lub co informuje.
 • W polu “Osoba odpowiedzialna za odbiór” wpisz nazwisko osoby, która ma się zapoznać z dokumentem i załatwić sprawę.
 • W polu “Uwagi” możesz wpisać dodatkowe informacje, np. gdzie znajduje się oryginał dokumentu lub do kiedy należy na niego odpowiedzieć.

Wypełnianie książki korespondencji wychodzącej

DaneOpis
Data i godzina wysyłkiDokładna data i godzina wysłania dokumentu z firmy lub urzędu.
OdbiorcaNazwa i adres odbiorcy dokumentu.
Numer referencyjnyNumer, który Ty nadałeś dokumentowi.
Krótki opis zawartościKrótkie streszczenie treści dokumentu.
Osoba odpowiedzialna za wysyłkęNazwisko osoby, która wysłała dokument.
UwagiDodatkowe informacje, np. sposób wysłania dokumentu (poczta, kurier, e-mail) lub datę, do której należy spodziewać się odpowiedzi (opcjonalnie).

Dodatkowe wskazówki:

 • W polu “Numer referencyjny” możesz wpisać numer, który Ty nadałeś dokumentowi.
 • W polu “Krótki opis zawartości” zanotuj, jaki dokument wysyłasz i czego dotyczy.
 • W polu “Osoba odpowiedzialna za wysyłkę” wpisz nazwisko osoby, która wysłała dokument.
 • W polu “Uwagi” możesz wpisać dodatkowe informacje, np. sposób wysłania dokumentu (poczta, kurier, e-mail) lub datę, do której należy spodziewać się odpowiedzi.

Zapraszamy do dalszej lektury:

Co to jest książka korespondencji?

Czy dziennik korespondencji jest obowiązkowy?

Jak wypełniać dziennik korespondencyjny?

We are Leafcolor, we are wordpressing in our way ;)